ଫେସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ୟଜରଙ୍କ ପାଇଁ  ନୂଆ ସୁଚନା

ଫେସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ୟଜରଙ୍କ ପାଇଁ  ନୂଆ ସୁଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋବାଇଲ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନି ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କ ନମ୍ବର ମୂଳ କମ୍ପାନି ଫେସ୍ବୁକ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଫଳରେ ଫେସ୍ବୁକ୍ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନମୁକ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନିର ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଫେସ୍ବୁକ୍ ୧୯ ବିଲିଅନ ଡଲାରରେ କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ତେବେ ୟୁଜରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ହ୍ଵାଟସଆପ୍ରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଫେସ୍ବୁକ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।