ଜର୍ମାନୀ,ଜାପାନ ପରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରଚଳନ କଲା ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ସ୍କାଏ ଟ୍ରେନ୍

ଜର୍ମାନୀ,ଜାପାନ ପରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରଚଳନ କଲା ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ସ୍କାଏ ଟ୍ରେନ୍

ବେଜିଂ,୧୩/୯ ;  ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ  ପରେ ଚୀନ୍ରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି  ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍କାଏ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା । ଏହି ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଣାହୋଇଛି ।

 ସ୍କାଏ ଟ୍ରେନ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 

ଚୀନ୍ର ସ୍କାଏ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାନ୍ଜିଂଗ ସହରର ଆସେମ୍ଲି ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା।